side-area-logo

El centre

L’escola obrirà per fases per implementar la immersió lingüística en anglès.

L’oferta educativa d’ASISB: 2ª cicle d’Educació Infantil. Educació Primària. ESO i Batxillerat Internacional.