side-area-logo

Projecte de vida

ASISB, és una escola que va més enllà de la formació acadèmica, és un projecte que articula un caràcter, un projecte de vida que ofereix als seus alumnes la llibertat d’elecció, perquè la seva preparació, els hi permetrà escollir.

programa per impulsar Autoconeixement
AUTOCONEIXEMENT
L’autoconeixement, la gestió de les emocions i la intel·ligència emocional es refereix a la capacitat de sentir i entendre els estats d’ànim propis i dels altres.
Tu pudes. Formación del caracte
FORMACIÓ DEL CARÀCTER
Donem l’oportunitat a cada alumne que desenvolupi la seva pròpia personalitat, potenciant els seus talents i acompanyant-lo en la recerca de noves inquietuds.
EMPRENEDORIA
Fomentar un caràcter proactiu i de pressa d’accions davant els reptes de la vida a través de la creativitat i la resolució de problemes.
Liderazgo y comunicación
LIDERATGE I COMUNICACIÓ
Un programa basat en l’autoconfiança i les eines de comunicació. A través de les assemblees, el debat, les exposicions orals i el pensament crític, l’alumne construeix el seu propi lideratge i personalitat.