side-area-logo

Transformació curricular

La transformació real d’una escola, no passa per posar una pissarra digital, agrupar les taules i treballar per projectes. La transformació curricular profunda i efectiva passa per quatre transformacions:


Currículum, metodologia i avaluació

Canvi en el rol professor / Alumne

Temps i espais de l'escola

Nous espais d'aprenentatge

Asignaturas curriculares
ASSIGNATURES CURRICULARS
Currículum obligatori del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Contenidos leaderlabs
LEADERLABS
Espais d’experimentació i creativitat que aporten valor afegit a l’educació i s’imparteixen dins de l’horari lectiu.
Pensa diferent. Competències segle XXI
COMPETÈNCIES SEGLE XXI
Continguts transversals en tota l’etapa educativa que prepararà als alumnes més enllà de la seva formació acadèmica.